Category: Преводи песни

Изучаването на английски не трябва да бъде – или дори не би трябвало – да бъде скучно. Тъй като така или иначе си тананикаме различни песни на английски, защо да не се запознаем с техния превод и да подобрим вашия английски едновременно!

И въпреки че понякога можем да бъдем дълбоко разочаровани, когато научим значението на английския текст на любимата ни песен, винаги можем да задълбочим речника си и разбирането си по слушане по този начин.

Ето защо в следващата категория текстове в блога Speakingo ще намерите различни песни на английски език с полски превод и граматически коментар.

По нещо за всеки!

Хората го четат

И сега нещо от съвсем различна цев.

Problem z mówieniem po angielsku?

Mów jak anglik!