Chào mừng !

  • Bạn đang học: 1 Những bài học 1 mức độ
  • Câu hỏi lặp lại:
  • Câu hỏi đã học:
  • Câu trả lời đúng:

Chọn mức độ tiến bộ để kiểm tra: người mới bắt đầu (A1) người mới bắt đầu (A2) trung cấp (B1) trung cấp (B2) nâng cao (C1) nâng cao (C2)

Bài học: 1

Hãy nhớ về dấu phẩy, dấu nháy đơn và chữ in hoa - tất cả đều quan trọng!

  • Số lượng của tất cả các chính tả được thực hiện: 0
  • Tỷ lệ thành công tổng thể trong tất cả các chính tả: 0%
Khối đọc chính tả Câu trả lời đúng Câu trả lời sai Tỷ lệ phần trăm câu trả lời đúng

Đăng ký!

Đăng ký trang web để nhận tuần học đầu tiên miễn phí!
Nhấp vào biểu tượng bên dưới (sẽ nhanh hơn) ...
... hoặc nhập địa chỉ email và mật khẩu an toàn của bạn nếu bạn không sử dụng Facebook hoặc Gmail