Да поддържаме връзка!

За мен

Аз съм доктор по английска филология (Университет в Гданск), в продължение на няколко години преподавах английски, използвайки комуникативния метод и Калан в различни фирми, езикови училища и в Университета в Ополе.
Автор съм на цялата методология на онлайн курса по английски език Speakingo, както и на повечето от текстовете в блога speakingo.
В продължение на много години живях в Лондон, където преподавах в обществени училища (имам английски Qualified Teacher Status). Имам британско гражданство и се върнах до Полша.
Знам четири езика, преведох няколко книги от английски и немски, и съм написал една на английски.
Обичам да пътувам и да говоря за смисъла на живота, и преди всичко да виждам как хората процъфтяват развивайки потенциала си.

Д-р Грег Кей

SPEAKINGO,
доктор Грег Кей