Spakingo, english, online
speakingo

Đăng ký!

Đăng ký trang web để nhận tuần học đầu tiên miễn phí!
Nhấp vào biểu tượng bên dưới (sẽ nhanh hơn) ...
... hoặc nhập địa chỉ email và mật khẩu an toàn của bạn nếu bạn không sử dụng Facebook hoặc Gmail

Tải xuống ứng dụng di động:

Hãy thử miễn phí khóa học tiếng Anh của Speakingo.

Bằng cách đăng ký, bạn không cam kết bất kỳ khoản thanh toán nào.

Bạn có thể học trên máy tính và trong ứng dụng di động trên cùng một tài khoản!

Đăng ký!

Đăng ký trang web để nhận tuần học đầu tiên miễn phí!
Nhấp vào biểu tượng bên dưới (sẽ nhanh hơn) ...
... hoặc nhập địa chỉ email và mật khẩu an toàn của bạn nếu bạn không sử dụng Facebook hoặc Gmail