Your account is not yet verified. A confirmation link has been sent to your e-mail address. Click on the email link from Speakingo and confirm your account to learn English quickly! (if nothing came, check the Spam folder…)

!

  Przerób więcej pytań, bo nie ma jeszcze czego powtarzać
  Ok

  1

   Blok dyktowaniaPrawidłowe odpowiedziBłędne odpowiedziProcent poprawnych odpowiedzi

   Ciekawy tekst? Zostańmy w kontakcie!

   Zapisz się do Newslettera Speakingo! Otrzymasz w ten sposób:

    co zapewni Ci ciągłość nauki!

   (Szczegóły po rejestracji do serwisu.)

   (Zapisując się na kurs automatycznie zapisujesz się tez do newslettera.)