Kdy was a kdy were? Obměna to be v čase minulém

V tomto příspěvku se dozvíte, jaký je rozdíl mezi was & were, jak se časuje „to be“ (být) v čase minulém a kdy používáme was & were (past simple, past continuous a pro pokročilejší podmínkové věty a trpný rod).


Kdy was a kdy were?

Jak časujeme to be neboli naše „být“ v angličtině?

Obecné pravidlo je následující:

Wereje pro množné číslo plus you

Was je pro jednotné číslo mínus you.

V angličtině je to tak zvláštní, že you znamená „ty“ i „vy“. To je samozřejmě důvodem četných nedorozumění. Tak či onak, you se v obou případech pojí s were.

Časování to be v čase minulém

Jak vidíte, časování to be v minulém čase je velmi jednoduché – a určitě jednodušší než v češtině,nebo dokonce v angličtině v čase přítomném!

Ale jedno po druhém:

Variace to be v čase minulém v jednotném čísle:

 • I was – ja jsem byl („I“ píšeme vždy s velkým písmenem)
 • you were ty jsi byl/byla (naštěstí v angličtině nerozlišujeme rody!)
 • she was, he was, it was – ona byla, on byl, ono bylo

Časováníto be v čase minulém v množném čísle:

 • we were – my jsme byli
 • you were – vy jste byli
 • they were – oni byli

Zápor s was & were

V angličtině zápor tvoříme přidáním not.

A jak to všechno bude vypadat v praxi?

Příklady použití was & were v minulém čase past simple

Minulý čas past simple využíváme k popisu uzavřených situací z minulosti, zejména pokud bylo zmíněno nějaké datum.

Například:

 • I was here last night. (Byl jsem tu včera v noci.)
 • You were good to me.(Byl jsi ke mně hodný.)
 • She was a pretty girl when she was young. (Byla to hezká dívka, když byla mladá.)
 • He was a skater boy. (Byl to skateboardista.)
 • It was a joke! (Byl to vtip!)

Nebo v množném čísle:

 • We were there together. (Byli jsme tam spolu.)
 • You were never really here. (Nikdy jsi tu opravdu nebyl.)
 • They were roommates. (Byli to „spolubydlící“ – to znamená, že žili v jedné místnosti.)
cas minuly simple past trpny rod anglictina
„V memech údajně udělal gramatickou chybu. Ukázalo se, že to angličtina se mýlila.“ Viz také:Proč GPS navigace mluví s Chuckem Norrisem v čase past simple?

there was – there were

Pokud na něco ukážeme, můžeme říci, že „Něco tam bylo“.

Pokud tam byla jedna věc, řekneme:

 • There was a cat. (Byla tam kočka.)
 • There was an error.(Došlo k chybě.)

Nebo v množném čísle:

 • There were many friends at the party. (Na večírku bylo hodně přátel.)
 • There were lots of famous people. (Bylo tam hodně slavných lidí.)
tam jsou, když jste a kdy byli
Viz také: Tam je konstrukce s there is / there are!

wasn’t / weren’t able to

Další populární stavba v čase past simple je wasn’t able to neboweren’t able to. Lze říci, že (oproti could) je to alternativní forma od can(být schopen, moci).

Takže kdybychom nebyli schopni něco udělat, řekneme:

 • She wasn’t able to lift the box. (Nebyla schopna zvednout krabici.)
 • He wasn’t able to express his love to her. (Nebyl schopen vyjádřit svou lásku k ní.)

Nebo s weren’t:

 • We weren’t able to find your house. (Nebyli jsme schopni najít váš dům.)
 • They weren’t able to do it. (Nebyli schopni to udělat.)

Kladné věty jsou také možné, ale o něco méně populární:

 • She was able to take a bank loan. (Byla schopna si vzít půjčku od banky.)
 • We were able to enter the backstage before the gig. (Byli jsme schopni se dostat za jeviště před představením.)
Could v časech present simple & past simple
Přečtěte si také: Could v časech present simple & past simple.

Příklady použití was & were v čase minulém past continuous

Všechny anglické gramatické časy se slovem continuous v názvu zdůrazňují samotnou akci (nikoli její následek) a obsahují sloveso v průběhové podobě (tj. to s -ing na konci).

Příklady vět v čase minulém past continuous vypadají následovně:

 • I was writing this text. (Psal jsem tento text.)
 • What were you doing at 4 a.m. last night? (Co jsi dělal ve 4 hodiny včera v noci.)
 • She wasn’t saying anything and he wasn’t listening. (Nic neřekla a on neposlouchal.)
 • It was raining. (Pršelo.)

A v množném čísle:

 • We were shopping together. (Nakupovali jsme spolu.)
 • You weren’t dancing at the party. (Na večírku jsi netančil.)
 • They weren’t looking at me.(Nedívali se na mě.)

was/were + going to

Stavby was / were going to použijeme, když v čase minulém past continuous¹ chceme vyprávět o našich minulých záměrech, které přišly vniveč:

 • I was going to clean my room until I got high… (Chtěl jsem si uklidit pokoj, dokud jsem nebyl pod vlivem psychoaktivních drog… – jak zpívá Afroman.)
 • She was going to be an actress, and I was going to learn to fly. (Měla být herečkou a já jsem se chtěl naučit létat. – jak zpívá Harry Chapin.)
 • We were going to have a baby, but we had an angel instead! (Chtěli jsme mít dítě a místo toho se narodil anděl!)

Stejně jako v čase přítomném,i v čase minulém v hovorové řeči „going to“ lidé často zkracují na méně elegantní „gonna“.

to be going to, gonna, konstrukce, kdy užívat
Viz také: Key užívat konstrukci to be going to (gonna) a kdy ne?

A teď něco pro pokročilejší:

Was & were v podmínkových větách

Ve všech podmínkových větách (ve větách s podmínkou if =“jestli“nebo také wish=“chtěl bych“) popouštíme fantazii a spekulujeme. Was & were se objeví ve druhém kondicionálu, kdy spekulujeme o přítomnosti – myslíme o tom, co by bylo teď, kdyby toto tamto. Ale zatímco se zabýváme přítomností, děláme to pomocí času minulého.

Například:

 • If you were so rich, you wouldn’t drive such car. (Kdybyste byli tací bohatí, neřídili byste takové auto)
 • I wish you were here. (Přál bych si, abys tu byl.)
 • We could go out if it wasn’t raining. (Mohli jsme někam jít, kdyby nepršelo.)

Často vyvstává otázka, zda ve druhém kondicionálu říkáme:

I was nebo I were? (It was nebo It were?)

Odpověď zní, že obě verze jsou správné². Were je trochu formálnější.

 • If I were you, I wouldn’t go there. = If I was you, I wouldn’t go there. (Kdybych byl tebou, nešel bych tam.)
 • I wish it was possible. = I wish it were possible. (Přál bych si, aby to bylo možné.)
 • I wish she was mine. = I wish she were mine. (Ale bylo by skvělé, kdyby byla moje.)
i wish if only
Patrz również: I wish / If only czyli jak wyrażać życzenia, jeśli złapiesz dżina.

Užití was & were v trpném rodě (passive voice)

Podívejme se na to, jak vytváříme trpný rod v čase minulém past simple,a následně past continuous.

Trpný rod v čase past simple

Trpný rod vytváříme v čase past simple přehozením pořadí slov ve větě a přes sloveso was (pro jednotné) nebo were (pro množné číslo). Užití „to be“ (byl, byli).

Například:

 • Somebody invited her to the party. -> She was invited to the party. (Někdo ji pozval na večírek. – > Byla pozvána na večírek.)
 • Was anybody injured? (Byl někdo zraněn?)
 • When was the Internet invented? (Kdy byl vynalezen internet?)

A v množném čísle:

 • Somebody invited them to the party. -> They were invited to the party. Někdo je pozval na večírek. – > Byli pozváni na večírek.)
 • Were any people taken to the hospital? (Byli všichni lidé převezeni do nemocnice?)
 • When were computers invented? (Kdy byly vynalezeny počítače?)

Trpný rod v čase past continuous

Jedná se o mnohem méně populární konstrukci, ale je možná. Vzhledem k tomu, že je to continuous,přidáváme to be (v minulé) kontinuální formě, tj. was beingneboli were being:

 • Gentlemen were holding a meeting. -> The meeting was being held. (Džentlmeni měli schůzku. Schůzka se právě konala.)
 • They were making mistakes. -> Mistakes were being made. (Dělali chyby. Chyby se dělaly.)
pasivní hlas pasivní strana angličtinačas, když jste vy a když jste byli
„Błędy były popełniane“ Patrz również: Passive voice – angielska strona bierna

Cvičení s was & were

Samozřejmě nejdůležitější jsou praktická cvičení – a to se všemi anglickými gramatickými konstrukcemi a slovy!

Teorie sama o sobě nestačí – abyste mohli mluvit plynule, musíte rozvíjet zvyk správně mluvit!

Nikdo se ještě nenaučil jezdit na kole z učebnice aerodynamiky!

To je důvod, proč je učení na online kurzu angličtiny Speakingo o praxi!

Na Speakingo mluvíte vúplných větách s počítačem, který vám díky technologii rozpoznávání řeči rozumí, chválí vás nebo vás v případě potřeby opravuje.

A rychle a příjemně si zvyknete na anglický jazyk a jako dítě začnete mluvit anglicky!

Každopádně je nejlepší si to zkusit sami.

První týden máte zdarma a bez jakýchkoli závazků!


Zaregistruj se na online kurz angličtiny Speakingo!

Chceš rozumět Angličanům? Začni mluvit jako oni!


Je už všechno jasné?

Pokud ne, neváhejte se zeptat v komentářích níže!

Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Tuto vlajku dávám i na ruskojazyčnou verzi blogu – to nejlepší, co můžete pro Rusy udělat, je naučit je anglicky, aby měli přístup ke spolehlivým informacím o světě.
Jak vypadá učení během online kurzu angličtiny Speakingo?
kategorie textů na blogu:
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Co je to Callanova metoda a „Callan Online“?

Callanova metoda je v Čechách velmi populární. Studuje ji více než milion lidí ve 35 zemích. K dispozici jsou také kurzy „Callan online“. Jaké jsou výhody a nevýhody Callanovy metody? Níže jsou myšlenky bývalého učitele používajícího Callanovu metodu.

Číst dále »
Dlaczego nie mogę nauczyć się języka angielskiego
Proč se nemůžu naučit anglicky?

Neexistuje nic takového jako jazykový anti-talent. Pokud se nemůžete naučit anglicky, znamená to, že někde děláte chybu. Podívejme se, jaké jsou možné důvody, proč lidé říkají, že se nemohou naučit anglicky.

Číst dále »
Nejnovější texty:

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

Najít na blogu::
blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail