Have to & must. Musíš to vědět!

V angličtině máme dva základní způsoby, kterými můžeme říci, že musíme něco udělat: have to a must. Zajímavé je, have to (has to) je mnohem více jako naše „musí“ než samotné must. Jak a kdy je používáme a jaký je mezi nimi rozdíl?


Have to... to znamená, „Musím“

Have to – nebo has to pro třetí osobu jednotného čísla (on, ona, ono) – používáme, když je něco konečné, když jsme povinni něco udělat.

Nemám jinou možnost, než to udělat!

 • I have to get up early tomorrow. (Zítra ráno musím vstát brzy ráno.)
 • She has to study before her exams. (Musí studovat před zkouškami.)
 • It has to disappear from here! (To musí odtud zmizet!)
 • We have to change the bulb… (Musíme vyměnit žárovku…)
 • They have to work a lot. (Musí hodně pracovat.)

Ve výše uvedených větách have to (has to) je „hlavní sloveso“ ne pomocné (i když v jiných větách se to děje naopak, např. Have you done it?). Pomocné je zde do-does-did.

Pokud bychom tedy chtěli zdůraznit význam našeho projevu, můžeme říci:

 • I do have to get up early. (Opravdu musím vstát brzy ráno.)
 • Musí se učit! (Opravdu se musí učit.)

Proč se o tom zmiňuji?

present simple s, have has
„Když se naučíte čas present simple, ale zapomenete přidat s“ ve třetí osobě jednotného čísla. Viz také:Kdy have, kdy has a co je ten present simple -s?

Have to & has v otázkách

Chcete-li položit otázku s have to (has to), přidáme pomocné sloveso do (does), jak bylo vedeno výše.

 • Do you have to do it? (Musíte to udělat?)

A ve třetí osobě (on, ona, tohle) does:

 • Does she have to do it? (Musí to udělat?)

Můžeme také klást otázky s what? (co?) + do / does:

 • What do they have to do? (Co musí udělat?)
 • What does he have to do? (Co musí udělat?)

Zápor: don’t have to / doesn’t have to

Podobně budeme používat do-dělat v záporu: stejně jako don’t, doesn’t (do not, does not):

 • You don’t have to do it! (Nemusíš to dělat.)
 • She doesn’t have to go there… (Nemusí tam chodit…)

A co naše must?

must, have to, has to, shorse
„Viděl jsem to na internetu – musí to být pravda!“

Kdy a jak používáme must?

Must použijeme, když si myslíme, že musíme něco udělat.

Must je modální sloveso – to znamená, že je stejné pro všechny osoby (také on, ona, ono):

 • It’s a great movie. You must see it! (Je to skvělý film. Musíte to vidět!)
 • She must do something about it… (Ona s tím musí něco udělat… – všimněte si, že tu není she musts)
 • We must go to the shop today, the fridge is empty. (Dnes musíme jít do obchodu, lednička je prázdná.)

Otázky s must

Teoreticky jsou otázky s must možné ¹ i jednoduché (inverze):

 • Must we do our homework? (Musíme si udělat domácí úkol?)

Ale pro mě znějí velmi neohrabaně (nebo alespoň formálně komicky) a v praxi spíše uslyšíme:

 • Do we have to do our homework?

Zápor s mustn’t

Zápor s must zní velmi formálně. Můžeme ho vyjádřit, extrémně formální plnou formou must not nebo zkráceninou mustn’t.

Například:

 • You mustn’t go into the garden. (Nesmíte chodit na zahradu.)
 • You mustn’t believe everything you read on the internet. (Nesmíte věřit všemu, co čtete na internetu.)

Jak vidíte, mustn’t spíše znamená „není to dovoleno“ než „nemusíš“, ale o tom více za chvíli.

7 způsobů, jak se naučit anglicky doma
„Nevěřte všemu, co čtete na internetu jen proto, že je tam obrázek s citátem po straně.“

Kdy must, a kdy have to?

Varuji vás předem: velmi často není nejmenší rozdíl mezi must & have to.

Například, pokud je už pozdě a prohlásíme nadšené společnosti, že „musíme už jít“, řekneme:

 • I must go now.

nebo

 • I have to go now.

Někdy je však rozdíl mezi must & have to hmatatelný.

Anglické must neznamená ani tak „musím“ jako „Myslím, že musím“!

Must je osobnější, než have to. S použitím must mluvíme o našich pocitech a úsudcích, nikoli o suchých faktech.

 • She’s really nice, you must meet her! (Je opravdu milá, musíte se s ní setkat!)
 • I haven’t called my mum for ages. I must call her tomorrow. (Své mámě jsem už věky nevolala. Zítra jí musím zavolat.)

Jak vidíte, výše uvedený „nátlak“ je vnitřní. Žádný policista nad námi nestojí a neříká nám, abychom zavolali naší matce!

Jak se naučit mluvit anglicky sami doma?
Viz také: Jak se naučit mluvit anglicky sami doma?

Have to signalizuje objektivnější nátlak

Pokud záležitost není osobní, ale vyplývá z faktů, objektivního stavu věcí, neužijeme must ale have to:

 • You can’t turn right here, you have to turn left. (Tady nemůžete odbočit doprava, musíte odbočit doleva.)
 • I’m getting old, I have to wear glasses for reading. (Stárnu, musím nosit brýle na čtení.)
 • John can’t come, he has to work tomorrow. (Jan nemůže přijít, zítra musí pracovat.)

V těchto větách to není o našem pocitu, nebo rozmaru. Vyplývá to z předpisů, biologie nebo naší smlouvy se zaměstnavatelem.

Proto můžeme najít rozdíl v následujících dvou větách:

 1. I must get up early tomorrow.
 2. I have to get up early tomorrow.

Obě tyto věty znamenají: „Zítra ráno musím vstát.“ Ale…

 1. První větu řekneme v pátek, pokud chceme jít ráno na výlet do hor.
 2. Druhou větu řekneme v pracovní dny, protože druhý den budeme mít pracovní nebo školní povinnosti.

Jasný rozdíl se objevuje také v záporu s mustn’t & don’t have to.

Anglická modální slovesa
„Musím jít – moji lidé mě potřebují“

Mustn’t & don’t have to

Kdy používat mustn’t, a kdy don’t have to?

Mustn’t užijeme v záporu, pokud je nesmírně důležité, abychom něco neudělali:

 • A spy mustn’t tell anyone his secrets. (Špion nesmí nikomu říkat svá tajemství.)
 • We mustn’t talk in a library. (Buďte potichu, nesmíme mluvit v knihovně.)

Don’t have to užijeme v záporu, když není třeba něco dělat, ale pokud na to máme chuť, bude to také v pořádku:

 • You can tell me if you want to, but you don’t have to. (Můžete mi říct, jestli chcete, ale nemusíte.)
 • We don’t have to talk in a library. (Proč bychom měli šeptat tady v knihovně, pojďme si promluvit do kavárny.)

Nebo²:

 • You mustn’t worry too much about this. (Nesmíte si s tím dělat starosti – protože váš krevní tlak letí nahoru.)
 • You don’t have to worry too much about this. (Nesmíte si s tím dělat starosti – všechno bude v pořádku, už jsme se o to postarali!)
have to must
„Viděl jsem to v memu, takže to musí být pravda!“

Must & have to v budoucnosti a minulosti

Jak must tak i have mohou popisovat minulost:

 1. I must do it tomorrow. (Musím to udělat zítra – protože chci.)
 2. I have to do it tomorrow. (Musím to udělat zítra – protože nemám na výběr.)

Stejně jako v tomto čase přítomném, první věta vyjadřuje více naše „vnitřní nutkání“, zatímco druhá věta vyjadřuje „vnější, objektivní nutkání“.

Must však nemůže popsat minulost:

 • I must go yesterday.

Možnost máme ale takovouhle:

 • I had to go yesterday. (Musel jsem jít včera.)

nebo:

 • I must have gone yesterday. (Zřejmě jsem šel včera, i když si nic z toho nepamatuji…)

Ale rozdíl mezi must a have to v minulosti je poměrně pokročilým tématem, takže se možná zastavme.

Jak se rychle a efektivně můžete naučit anglicky sami?
Přečtěte si také: Jak se rychle a efektivně můžete naučit anglicky sami?

You must learn English nebo You have to learn English?

Bez ohledu na to, zda vaše potřeba trénovat angličtinu vyplývá z vnitřní potřeby (zvědavost o světě, přístup k informacím, cestování) nebo z externího nátlaku (škola, práce), tj. bez ohledu na to, zda máte integrativní nebo instrumentální motivaci učit se anglicky – Speakingo je vždy skvělá volba!

Proč?

Protože v online kurzu angličtiny Speakingo se učíte prostřednictvím konverzace!

A proč je to tak důležité?

Protože samotná pravidla mohou být užitečná v testu, ale později se ukáže, že místo mluvení máte pouze jazykový blok. Úhledné odpovědi vás napadnou dlouho po skončení rozhovoru…

Musíte si vybudovat zvyk mluvit anglicky!

A abyste se to naučili – musíte mluvit!

Stejně jako se nikdo nenaučil jezdit na kole z učebnice aerodynamiky, nikdo se nenaučí mluvit anglicky bez konverzace!

Proto samozřejmě doporučuji všechny texty o gramatice na tomto blogu – ale pokud to s anglickým jazykem myslíte vážně, doporučuji také samotný kurz!


Zaregistruj se na online kurz angličtiny Speakingo!

Vyzkoušejte si ho zdarma a bez jakýchkoli závazků!


Už je všechno jasné? Víte, kdy použít must a kdy have to?

A proč v některých memech bylo „It must be true“ a v jiném „It has to be true“? Je v tom nějaký rozdíl? Napište do komentářů!!

Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Tuto vlajku dávám i na ruskojazyčnou verzi blogu – to nejlepší, co můžete pro Rusy udělat, je naučit je anglicky, aby měli přístup ke spolehlivým informacím o světě.
Jak vypadá učení během online kurzu angličtiny Speakingo?
kategorie textů na blogu:
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Nejnovější texty:

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

Najít na blogu::
blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail