Month: Červen 2021

Lidé to čtou.

A teď něco z úplně jiného sudu:

Angličtina k poslechu

I když vždy zdůrazňuji důležitost mluvení, angličtina k poslechu také hraje obrovskou roli v nauce jazyků. Jako dítě – nejdřív posloucháte, pak mluvíte. Jak tedy