Добре дошли !

  • Ти сега учиш: 1 урок 1 ниво
  • Повтарящи се въпроси:
  • Научени въпроси:
  • Правилни отговори:

Изберете нивото на напредък, което да проверите: начинаещ (A1) начинаещ (A2) междинен (B1) междинен (B2) напреднал (C1) напреднал (C2)

Урок: 1

Не забравяйте за запетаите, апострофите и главните букви - всичко има значение!

  • Брой на всички направени дикто-: 0
  • Общ процент успех във всички диктовления: 0%
Диктовен блок Правилни отговори Грешни отговори Процент на правилните отговори