Modals in the past: Could / Should / Would have done

modals

Когато говорим за модални глаголи в минало време (modals in the past) нещата изглеждат малко по-различни от „нормалните“ глаголи. В този текст ще научите разликата между could & could have, should & should have и would & would have.


На снимката: Аз седя на среща, която трябваше да бъде имейл

Modals in the past

Модални глаголи (modal verbs) те са интересни, защото нямат минала форма (should), или имат (can-could, will-would), но се използва в толкова много различни ситуации, че не е известно дали говорим за миналото или не, и следователно, за да сме сигурни, ще добавим допълнително have (could have done, would have done).

Обикновено ги използваме в ситуации като „не ми се получи“ – затова понякога ги наричаме „минали модали на изгубена възможност“(past modals of lost opportunity¹).

Като цяло, когато говорим за past tense modals, обикновено имаме предвид следните три бандита:

 1. Could have
 2. Would have
 3. Should have

could of, would of, should of

И може би си струва да се посочи още нещо от самото начало, че няма такова нещо, като could of, would of, should of.

Това е просто често срещана грешка на носителите на езика,за които са съкратили have на ‘ve и това звучи като of.

Но не е!

could have, should have, would have, modals in the past, модални глаголи в минало време. could of, should of, would of
„Кой, по дяволите, те учи на английски!“

Нека започнем с вероятно най-интересното – най-сложното – говорейки за групата modals in the past, т.е. could & could have.

1. Could & could have

Като цяло, може да се каже, че could е минала форма от can:

 • You can do it! (Можеш да го направиш!)
 • I could do it. (Можех да го направя. – Успях, успях.)

Could се появява и като по-учтива версия на can:

 • We can go for a walk. (Можем да се разходим.)
 • We could go for a walk. (Бихмемогли да се разходим. – Какво ще кажеш? Искаш ли?)

И още в този момент започва да става неясно, защото може и да се разбере от контекста, че горните изречения ще означават:

 • I could do it. (Бих могъл да го направя. – Ако искаш, ще го направя.)
 • We could go for a walk. (Бихме могли да се разходим. – Но вече не ни е позволено.)
Could във времената present simple & past simple..
Прочетете също: Could във времената present simple & past simple..

Could have е по-прецизен

Ето защо, ако не искаме да оставим и нота на съмнение, че говорим за миналото – и между другото да звучим като по-добре образован човек – вместо самото could, можем да приложим modal in the past и да кажем could have:

 • I could have done it. (Можех да го направя.)
 • We could have gone for a walk. (Можехме да се разходим.)

Имайте предвид, че след modals in the past даваме глагола „в третата форма“ (past participle). За „да направя“ по-горе е: do-did-done, а за „вървя“ това е: go-went-gone.

Could have на пропусната възможност

На практика обаче ще използваме could have най-често в ситуации, в които нещо е било възможно, но не сме го направили. С една нота на носталгия говорим за пропуснатата възможност и казваме например:

 • I could have told her I loved her. (Можех да й кажа, че я обичам.)
 • You’re lucky anyway, it could have been much worse! (Така или иначе, имаш късмет, можеше да е много по-лошо!)
 • We could have gone to the cinema instead of doing this nonsense. (Можехме да отидем на кино, вместо да се занимаваме с тези глупости.)

Възможно е да е нямало никакъв шанс:

 • He couldn’t have met us, because he was so busy. (Той не можа да се срещне с нас, защото беше толкова зает.)

Или този шанс би могъл да бъде само чисто теоретичен (в трето условно наклонение):

 • I could have passed the exam, if I’d studied more. (Можех да издържа този изпит, ако бях учил повече.)
 • He couldn’t have driven her to the airport, because he had lost his driving licence. (Той не можа да я закара до летището, защото му взеха шофьорската книжка.)
условни наклонения с модални глаголи, conditionals with modals, ще научите!
Вижте също: Ако прочетете тази статия за условните наклонения с модални глаголи (conditionals with modals), най-накрая може да ги научите!

2. Would & would have

Ситуацията е подобна в случая с модалния глагол would. Колкото и странно да звучи, would е един вид минала форма на модалния глагол will. Такова завръщане в миналото:

 • I will do it. (Ще го направя.)
 • He said he would do it. (Той каза, че ще го направи. – Изречение в непряка реч)

Или показващо леко дразнене:

 • The car won’t start. (Колата няма да запали.)
 • We missed the show because the car wouldn’t start. (Изпуснахме представлението, защото колата не искаше да запали.)

Освен това would се среща и в учтиви форми:

 • Would you open that jar for me, please? (Бихте ли отворили този буркан за мен, моля?)
 • Would you like to have some more tea, love? (Скъпи, искаш ли да пийнем още малко чай?)

Would може да се използва за разказване на истории за миналото:

 • As kids we would get up early in the morning and play outside. (Като деца ставахме рано сутринта и играехме на двора.)

И във фразите would rather и would prefer:

 • I would rather you didn’t go there. I’d prefer you stayed home. (Предпочитам да не ходиш там. Предпочитам да си стоиш вкъщи.)

Добавено към всичко това е използването на would като един от modals in the past.

imperatives, imperative mood, императив, английски
„Донеси ми още един смърф!“ Вижте също:Наложителни: Императив на английски език.

Would като past modal

Would в modals in the past се среща в две ситуации:

а) Пояснение, че определено става въпрос за миналото.

 • I would have called you, but my phone died. (Бих ти се обадил, но телефонът ми „умря“ – батерията свърши.)

Сега така: на улицата със сигурност често ще чуете версията, без have:

 • I would call you, but my phone died. (Бих ти се обадил, но телефонът ми „умря“ – батерията свърши.)

Това изречение обаче не е особено красиво, нито напълно правилно.

Защо?

Като говорим за хипотетична ситуация в настоящето, използваме второ условно наклонение, което би изглеждало така тук:

 • I would call her if my phone didn’t die. (Бих й се обадил сега, ако телефонът ми не беше с паднала батерия.)
Как бързо и ефективно можете да научите английски сами?
Прочетете също: Колко бързо и ефективно можете да научите английски?

Говорихме обаче за ситуацията от миналото (извиняваме се, че не й се обадихме). Спекулациите за миналото, от друга страна, трябва да се изразяват с помощта на трето (would have called), а не второ условно наклонение (would call).

[Подобен проблем ще бъде в много изречения с could vs could have.]

б) Would have в трето условно наклонение

Правилното изречение в трето условно наклонение ще изглежда така:

 • If my phone hadn’t died, I would have called her. (Ако на телефонът ми не беше паднала батерията – тогава в миналото – щях да й се обадя.)

Говорим за пропусната възможност от миналото – тоест, класически, използваме modals in the past, за да опишем изгубената възможност.

would, would rather, would like to, would you mind, английски, граматика
Вижте също: Всичко за WOULD!

3. Should & should have

И накрая, вероятно най-простият случай. И това е така, защото това should всеки го вижда. Просто означава „трябва“ и това е.

 • You should learn about modals in the past.. (Трябва да научиш за модалните глаголи в миналото.)

И тъй като should е нито минала форма, нито има своята минала форма, за да се използва този модален глагол в миналото (modals in the past), ние трябва да го допълним със спомагателния глагол have.

Ето защо, когато не искаме да кажем „какво трябва да направи някой“, а „какво е трябвало да направи“, ще кажем, например:

 • You should have learnt about modals in the past. (Трябваше да се научиш за модалните глаголи в миналото.)

С помощта на should have можем да пролеем сълзи над пословично разлятото мляко:

 • I should have married him. (Трябваше да се омъжа за него.)
 • They should have been here a week ago. (Трябваше да дойдат преди седмица.)
 • She shouldn’t have been listening to our private conversation! (Тя не трябваше да слуша личния ни разговор!)

И това би било толкова по темата conditionals in the past!

should, кога се използва, subjunctive
Вижте също: Сега трябва да се учиш… за модалния глагол SHOULD!

Така че вашият английски да не е „изгубена възможност“!

Както виждате, достойното, но заплашително звучащото could have, would have & should have, както и цялата тема за modals in the past не е толкова сложна.

Най-трудното – както винаги – е прилагането на новоизучени думи и граматически конструкции на практика. Защото какво, ако дори сме взели някакъв изпит на английски език (където бавно бихме могли да си спомним правилата и списъците с думи), ако в реалния живот английските думи не искат да излязат през устата ни!

Ето защо, устата ни също трябва да тренира – просто трябва да говорим английски!

И не просто по какъвто и да е начин, защото тогава можем да затвърдим погрешни конструкции, които след това са по-трудни за отучване, отколкото да се учим!

И какво?

modals in the past, queen elisabeth, speakingo

Най-добре на онлайн курса по английски език Speakingo!

Цялото изучаване на английски език тук се състои от говорене на английски език според учебна програма, съобразена с вашето ниво на владеене, която незабележимо съдържа цялата граматика, от която се нуждаете и 2000 от най-популярните думи, чието познаване ще ви позволи да разберете 90% от всички разговори на английски език.

Нещо повече, това е онлайн курс, така че можете да учите, когато и където искате, 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата!

Без стрес и без пътуване до работното място!

Хубаво е да говорите с компютър, който ви разбира, хвали ви или ви подобрява, ако е необходимо, благодарение на технологията за разпознаване на речта!

Това е не само бърз и ефективен, но и приятен метод за изучаване на английски език!

Както и да е, най-добре е да се регистрирате по-долу с два кликвания, за да опитате за една седмица безплатно и без никакви задължения дали този метод за изучаване на английски ви подхожда!


Регистрирайте се за онлайн курс по английски Speakingo!

Искаш ли да разбереш англичаните? Започни да говориш като тях!


Разбирате ли кога да се използва could have, would have, should have и какво става с всички тези modals in the past? Ако все още имате въпроси, задайте ги смело в коментара – ще се радвам да пиша обратно!

Регистрирам!

Регистрирайте се в сайта, за да получите първата седмица на обучение безплатно!
Щракнете върху иконата по-долу (ще бъде по-бързо) ...
... или въведете своя имейл адрес и сигурна парола, ако не използвате Facebook или Gmail

ИЗТЕГЛЕТЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО ЗА УЧЕНЕ НА АНГЛИЙСКИ НА ТЕЛЕФОН БЕЗПЛАТНО:

Споделете тази публикация - споделете я във вашия профил:
Какво е да се научиш да Speakingo - говориш английски онлайн?
категории текстове в блога:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Намерете в блога::
РЕКЛАМА:

Кликвайки върху реклами, вие ми помагате да създавам ценни текстове за моя блог.

Днешните записи на деня:
Гуен Стефани на покрива или второ условно наклонение и цигулар

Второ условно наклонение ни позволява да спекулиираме. Например, какво би било, ако бях богат като Гуен Стефани в песента Rich Girl, римейк на известното If I were a Rich Man (Ако бях богат мъж) от филма Fiddler on the Roof (Цигулар на покрива).

Прочети повече »
gemischte Konditionalsätze
Mixed conditionals: Смесени условни наклонения: 6 вида смесени условни наклонения

Mixed conditionals (смесени условни наклонения) са бунтовници, които пренебрегват принципите на консервативните 1, 2, 3 или 0 условни наклонения. Запознайте се с 6 вида от тези неконвенционални играчи!

Прочети повече »
Последни текстове:

ИЗТЕГЛЕТЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО ЗА УЧЕНЕ НА АНГЛИЙСКИ НА ТЕЛЕФОН БЕЗПЛАТНО:

Нека да преминем към учене

Кликнете по-долу, за да се упражнявате говорейки английски език в онлайн курса за говорене!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Д-р Грег Кей

имате достатъчно теория?
Трябва ли да се упражняваш?

Изучаване на английска граматика – особено в блога Speakingo разбира се! – тя може да бъде дори проста и приятна, но най-важното е винаги да практикувате!
Затова ви каня да самия курс по английски език, където всичко това граматика и лексика, описани в блога са включени в интересни изречения, които говорите с телефона или компютъра си, както и с най-добрия учител, който ви разбира, похвали или подобрява – и никога не губи търпение!
Кликнете по-долу, за да изпробвате този метод на английски език безплатно без никакви задължения!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Регистрирам!

Регистрирайте се в сайта, за да получите първата седмица на обучение безплатно!
Щракнете върху иконата по-долу (ще бъде по-бързо) ...
... или въведете своя имейл адрес и сигурна парола, ако не използвате Facebook или Gmail