Научете английски!

Научете английски. Просто. По-лесно е отколкото си мислиш. И в този пост ще се научите как да преодолеете препятствията и накрая да уредите този въпрос!

Have something done: Черен колан в използването на другите

Ако обичате да използвате другите, определено трябва да се запознаете с английската конструкция to have something done. Запознайте се примерите и упражненията, които ни позволяват да се възползваме от другите!