Искате ли да научите за ENOUGH и TOO? Fair enough!

Ние използваме думите enough & too по доста специален начин в английските изречения. Освен това те се появяват в такива фрази като fair enough, enough is enough или all too. Is that enough?


/На снимката: Ще ви кажа кога ми стига!/

1. Какво означаваenough?

Enough означава достатъчно, стига, колкото е необходимо.

Enough със съществително

Най-популярната употреба на думата enough е да я поставим пред нещото, от което имаме достатъчно много.

Например:

 • I have enough problems! (Имам достатъчно проблеми!)
 • I wanted to buy a car, but I didn’t have enough money… (Исках да си купя кола, но нямах достатъчно пари…)
 • Is there enough cake for everyone? (Има ли достатъчно торта за всички?)

Enough може да се срещне и без съществително

 • I have some money but not enough to buy a helicopter. (Имам малко пари, но не достатъчно, за да си купя хеликоптер.)
 • My doctor says I sleep enough. (Моят лекар казва, че спя достатъчно.)
 • That’s it! I’ve had enough! (Баста! Стига ми!)
enough is enough, fair enough, too
Достатъчно, стига ми толкова!

Enough след прилагателно

Следващият етап на започване в използването на enough е да се постави след прилагателното. Също така това е популярна и много хубава употреба на думата enough.

 • Am I speaking loud enough? (Достатъчно силно ли говоря?)
 • Are you tall enough to reach the ceiling? (Достатъчно висок ли си, за да стигнеш до тавана?)
 • Teenagers often think they are not good enough. (Тийнейджърите често мислят, че не са достатъчно добри.)

Enough се свързва със съюзите for и to

Ако нещо е достатъчно добро за някого или за някаква цел, ще кажем enough for:

 • This shirt is not big enough for me. (Тази риза не е достатъчно голяма за мен.)
 • I haven’t got enough time for this nonsense. (Нямам достатъчно време за тези глупости.)

Ако нещо е (не) достатъчно, за да се направи нещо, ще кажем enough to:

 • I’m old enough to have a beer. (Достатъчно голям съм, за да пийна бира.)
 • Is you English good enough to have a simple conversation? (Достатъчно добър ли е английският ти, за да водиш прост разговор?)

Нищо не пречи в едно изречение да се ползва, както на for така и на to:

 • The water wasn’t clean enough for them to swim in. (Водата не беше достатъчно чиста, за да плуват.)
 • There is enough space in the world for everybody to be happy. (Има достатъчно място в света, за да могат всички да бъдат щастливи.)

Enough is enough

Enough също може да означава, че ние не само имаме достатъчно нещо, но дори повече, отколкото бихме искали!

 • Go to hell! Enough is enough! (Иди по дяволите. Стига ми!)
 • I’ve had enough, I’m going home. (Стига ми, прибирам се.)
 • No, you’ve made enough of amess already (Не, вече направи достатъчно бъркотия.)
 • I’ve heard enough. (Чух достатъчно = не искам да чувам повече за това.)
 • An hour in his company is quite enough! (Един час в компанията му е достатъчно/твърде много!)
 • That’s enough, put the toys away Johnny! (Достатъчно е, прибери играчките Джони.)

Fair enough и други идиоми

Англичаните харесват тази дума толкова много, че е станала част от много идиоматични изрази.

Например:

fair enough“ означава „добре, договорено“:

 • You may say I can’t dance, fair enough, but don’t tell me I can’t even try! ! (Можеш да кажеш, че не мога да танцувам, добре, но не казвай, че дори не мога да опитам!)
 • „I like him, but I don’t want him to be my boyfriend.“ „Fair enough!“ (Харесвам го, но не искам да ми е гадже. Ясно нещо!/Както искаш!)

strangely enough казваме, когато нещо е изненадващо, но вярно

 • Strangely enough, when it came to the test I actually felt pretty relaxed. (Интересното е, че когато стана въпрос за теста, аз всъщност се чувствах доста спокойна.)
 • We thought of them, strangely enough, as our special employees. (Мислехме за тях, което сега може да звучи странно, като наши изключителни служители.)

sure enough означава „както очаквахме“

 • He said he would do it, and sure enough, I had to do it myself again. (Той каза, че ще го направи и както обикновено, трябваше да го направя сам отново.)
 • The next day, sure enough, she did not remember anything. (На следващия ден, разбира се, тя не си спомняше нищо.)

2. Какво означава too?

От друга страна, too означава – също, твърде (твърде много, твърде малко, твърде близо, твърде далеч и т.н.). За разлика enough се среща преди прилагателното, което модифицира:

too с прилагателно

 • This music is too loud for me. (Тази музика е твърде силна за мен.)
 • Sorry, I’m too tired for that. Извинявай, прекалено съм уморен за това.)
 • I think you are trying too hard. (Мисля, че се стараеш/опитваш твърде много.)

too much & too many

Too не е придирчив и се среща както с броими, така и с неброими съществителни. Само според общите правила трябва да дадем, след него да дадем правилно much или many.

 • There’s too much rain in London. (В Лондон има твърде много дъжд.)
 • There are too many people in this pub. (Има твърде много хора в този пъб.)
 • People who have too much time often make too many problems. (Хората, които имат твърде много време, обикновено правят твърде много проблеми.)

too се свързва със съюзите for и to

 • This shirt is too big for me. (Тази риза е твърде голяма за мен.)
 • I’m too old to have a beer. (Твърде стар съм, за да пийна бира.)
 • The box is too heavy for her to carry. (Тази кутия е твърде тежка за нея, за да носи в ръцете си.)
 • For them it was too far to walk. (За тях беше твърде далеч, за да отидат пеша.)
 • She speaks too fast for me to understand (Тя говори твърде бързо, за да я разбера. – де факто -не я разбирам.)

Курс по английски език

Няколко идиоми с too

all too

Ако искаме да подчертаем отрицателното значение, преди too можем да дадем all („всичко“, напълно“)

 • The holidays flew by all too quickly. (Празниците отлетяха твърде бързо.)

only too

И ако обратното, ние искаме да подчертаем (to emphasise) положителното значение, което ще използваме only too:

 • I’d be only too happy to visit you. (Ще бъда много щастлив да те посетя – ако това се случи, бъде възможно.)
emphasis, емфаза, английски език, наука
Вижте също: Какво е емфаза (emphasis) на английски?

in too deep

Ако попаднете в беда, имате се твърде много в проблеми, можете да използвате in too deep

 • And after a while, you are in too deep to change things. (И тогава ти си затънал до уши, за да промениш нещата.)

too bad

След това някой може да изрази съчувствието си към нас с думите too bad :

 • Oh, that’s too bad. Do you need any help? (О, съжалявам. Имаш ли нужда от помощ?)

too good

Понякога нещо може също да ни се стори твърде добро:

 • This story sounds too good to be true! (Тази история звучи твърде добре, за да е истина.)
 • I’ve never wanted to be a millionaire, but the opportunity is too good to miss. (Никога не съм искал да бъда милионер, но този шанс е твърде добър, за да не се възползвам.)
как да бъда добър на английски
Вижте също: Как да бъдем добри с английския?

enough и too

Така че кога да се използва too и кога enough?

Сравнете тези двойки изречения:

 • Turn up the music, it’s not loud enough. (Увеличи музиката, не е достатъчно силно.)
 • Turn down the music, it’s too loud. (Намали музиката, твърде силно е.)

или

 • He is is so fat, because he eats too much. (Той е толкова дебел, защото яде твърде много.)
 • She is so thin, because she doesn’t eat enough. (Тя е толкова кльощава, защото не яде достатъчно.)

или

 • This soup is too salty for me. (Тази супа е твърде солена за мен.)
 • Strangely enough, it is not salty enough for her. (Интересното е, че не е достатъчно солено за нея.)
Как да се научите да говорите английски сами у дома?
 

Време за тренировка с enough & too? Fair enough!

Разбира се, най-важното е винаги да се упражняваш. Не само на хартия, но преди всичко – на глас. В края на краищата искаме да можем да се разбираме с хора от цял свят, а не да пишем дълги писма до английски приятели!

Ето защо в онлайн курса по английски speakingo говорите на глас, с компютър, сякаш сте с учител,който ви разбира и коригира. Също така ви дава набори от изречения, които съдържат цялата граматика, от която се нуждаете, и 2000 от най-често срещаните думи на английски, а те ви позволяват да разбирате 90% от разговорите на английски език.

По този начин учите английски бързо и приятно като дете – гледате картинки, слушате запис на носител на езика и говорите с него.

След това, изведнъж, откривате, че можете да говорите свободно!

Както и да е, вижте за себе си дали този феноменален метод за изучаване на английски ви подхожда!

След като се регистрирате с два кликвания по-долу, можете да се насладите на учене за една седмица напълно безплатно и без никакви задължения!

Fair enough? Вече знаете ли кога да използвате too и кога enough? Ако имате някакъв въпрос, задайте го смело в коментара, ще се радвам да отговоря!


Регистрирайте се за онлайн курс по английски Speakingo!

Искаш ли да разбереш англичаните? Започни да говориш като тях!


Регистрирам!

Регистрирайте се в сайта, за да получите първата седмица на обучение безплатно!
Щракнете върху иконата по-долу (ще бъде по-бързо) ...
... или въведете своя имейл адрес и сигурна парола, ако не използвате Facebook или Gmail

ИЗТЕГЛЕТЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО ЗА УЧЕНЕ НА АНГЛИЙСКИ НА ТЕЛЕФОН БЕЗПЛАТНО:

Споделете тази публикация - споделете я във вашия профил:
Какво е да се научиш да Speakingo - говориш английски онлайн?
категории текстове в блога:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Намерете в блога::
РЕКЛАМА:

Кликвайки върху реклами, вие ми помагате да създавам ценни текстове за моя блог.

Днешните записи на деня:
Английските тийнейджъри знаят чужди езици най-лошо в цяла Европа

Стресираш ли се, че се бъркаш като говориш английски? Не забравяй, че англичанинът, с когото говорите, изобщо не знае чужди езици. На изпитите по английските тинейджъри излязоха с най-лошите резултати в Европа!

Прочети повече »
Последни текстове:

ИЗТЕГЛЕТЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО ЗА УЧЕНЕ НА АНГЛИЙСКИ НА ТЕЛЕФОН БЕЗПЛАТНО:

Нека да преминем към учене

Кликнете по-долу, за да се упражнявате говорейки английски език в онлайн курса за говорене!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Д-р Грег Кей

имате достатъчно теория?
Трябва ли да се упражняваш?

Изучаване на английска граматика – особено в блога Speakingo разбира се! – тя може да бъде дори проста и приятна, но най-важното е винаги да практикувате!
Затова ви каня да самия курс по английски език, където всичко това граматика и лексика, описани в блога са включени в интересни изречения, които говорите с телефона или компютъра си, както и с най-добрия учител, който ви разбира, похвали или подобрява – и никога не губи търпение!
Кликнете по-долу, за да изпробвате този метод на английски език безплатно без никакви задължения!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Регистрирам!

Регистрирайте се в сайта, за да получите първата седмица на обучение безплатно!
Щракнете върху иконата по-долу (ще бъде по-бързо) ...
... или въведете своя имейл адрес и сигурна парола, ако не използвате Facebook или Gmail