Słowa zakazane na poziomie zaawansowanym

Słowa zakazane na poziomie zaawansowanym, wypracowanie, pisanie, C1, C2

Jeśli pragniesz elokwentnie wyrażać się w języku angielskim (szczególnie w piśmie) to są słowa, których na poziomie zaawansowanym używać już nie wypada. Zobacz jakie to są „zakazane słowa” dla poziomów C1 czy C2 i jakie są ich zamienniki – chociaż nic nie szkodzi zacząć unikać ich już wcześniej!

You’re ALWAYS using present continuous! (Bo Ty zawsze…)

You're always using present continuous for annoying actions! constantly, gramatyka, królik

Zwykle angielskiego czasu teraźniejszego present continuous używamy, żeby opisać co dzieje się w tu i teraz. Możemy użyć jednak tej konstrukcji wtedy, gdy ktoś nas wkurza swoimi głupimi nawykami! Dodamy wtedy do zdań słowa takie jak always, constantly, continuously.

Present Perfect Passive (It has been done)

Present perfect passive voice, budowa, zastosowanie, strona bierna, gramatyka angielska z szopem praczem

Poznaj budowę i zastosowanie konstrukcji present perfect passive czyli strony biernej w tym ciekawym czasie gramatycznym języka angielskiego. Znasz ją już pewnie z frazy It has been done! I dwa słowa o kontrowersyjnym present perfect continuous passive.

Top 10 REPORTING VERBS + ławka rezerwowych

Top 10 REPORTING VERBS, ławka rezerwowych, reported speech, mowa zależna, angielski

Reporting verbs to czasowniki, których używamy w zdaniach w mowie zależnej. Poznaj 10 najpopularniejszych oraz długą ławkę rezerwowych „raportujących czasowników”, których używamy w 4 różnych strukturach gramatycznych.

Splitting phrasal verbs: rozdzielne i nierozdzielne czasowniki złożone

Splitting phrasal verbs, rozdzielne i nierozdzielne czasowniki złożone, angielski, gramatyka, separable and inseparable, frazowe,

Dyskusja na temat zasad rządzących splitting phrasal verbs czyli kiedy czasowniki złożone są rozdzielne a kiedy nierozdzielne świetnie obrazuje sensowność przykładania zbyt dużej uwagi do nauki gramatycznych regułek. Można powiedzieć na ten temat wiele mądrych i sprzecznych ze sobą słów – by koniec końców i tak zrobić to, poprawnie, „na czuja”.

Lista 240 PHRASAL VERBS z tłumaczeniem [B1-B2]

phrasal verbs, czasowniki frazowe, frejzale, lista, tabelka, poziom średniozzawansowany, b1, b2, ćwiczenia

Zobacz listę 240 najpopularniejszych czasowników złożonych (phrasal verbs) kursu języka angielskiego online Speakingo (z tłumaczeniem), które znać powinno się na poziomie średnio-zaawansowanym B1-B2 [tabelka].